Vi udfører entreprisearbejde for kunder over hele landet.
Opgaverne dækker over et meget bredt område:
- Boligbyggeri
- Institutionsbyggeri
- Erhvervsbyggeri
Intet er for småt - intet er for stort.

Vi er involveret i nybyggeri - men løser herudover en mængde
opgaver inden for renovering og ombygning.

'CLICK' på "Udvalgte Referencer" for at se nogle af de entrepricer vi har været indvolveret i.